เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์###รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาคลองเปรมประชากร พร้อมชื่นชมทุกภาคส่วนที่ร่วมกันดูแลและพัฒนาแหล่งน้ำให้มีสภาพดีขึ้น###

เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์###รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาคลองเปรมประชากร พร้อมชื่นชมทุกภาคส่วนที่ร่วมกันดูแลและพัฒนาแหล่งน้ำให้มีสภาพดีขึ้น###

ที่ วัดลำพระยาราษฎร์เจริญธรรม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัดที่ตั้งอยู่แนวคลองเปรมประชากรและคลองสาขา เพื่อสานต่อการดำเนินการพัฒนาคลองเปรมประชากรและคลองสาขา ตามโครงการคลองสวยน้ำใส


นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ กล่าวว่า การลงพื้นที่ในวันนี้ เป็นการติดตามการดำเนินการพัฒนาคลองเปรมประชากร รวมถึงคลองสาขา โดยเฉพาะคลองสาขาที่ผ่านวัดต่างๆ ทั้งนี้ ได้ถือโอกาสขอบคุณทางคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาลำคลอง โดยมีวัดและโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการสร้างการเรียนรู้ และ สร้างการรับรู้ให้พี่น้องประชาชนในการรักษาลำคลอง ซึ่งผลจากการติดตามในภาพรวมของโครงการนั้น พบว่า


พื้นที่ส่วนปลายของคลองเปรมประชากร ในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นั้น สภาพแม่น้ำคลองอยู่ในสภาพที่ดี น้ำยังมีคุณภาพที่ดี และสะอาดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ทุกภาคส่วนยังมีความตื่นตัวในเรื่องการดูแลรักษาแหล่งน้ำมากขึ้น เนื่องจากเป็นสิ่งใกล้ตัวและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของคนในพื้นที่


“เป็นที่น่ายินดีว่า พื้นที่ของวัดลำพระยา โดยเฉพาะส่วนที่อยู่ติดกับคลองระพีพัฒน์นั้นได้รับการดูแลเอาใจใส่ ทางคณะสงฆ์เองก็เล่าให้ฟังว่า พี่น้องประชาชนในละแวกนี้อาศัยน้ำในคลองในการอุปโภคบริโภค

###ขอบคุณภาพข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา###
////ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์////
เดชา – สุจินดา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

Related posts