เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์###กาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขับเคลื่อนพัฒนาแกนนำเครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่ เข้ามาต่อยอดการดำเนินงานด้านการบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย###

เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์###กาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขับเคลื่อนพัฒนาแกนนำเครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่ เข้ามาต่อยอดการดำเนินงานด้านการบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย###

วันนี้ (25 ก.พ. 62) ที่ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สนามกีฬากลางจังหวัดฯ) นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด พร้อมด้วย นางทิพวิภา สุวรรณรัฐ ที่ปรึกษากิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ได้ร่วมกันเปิดโครงการ “พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย” หลักสูตรการบริจาคโลหิต เพื่อจัดตั้งแกนนำเครือข่ายจิตอาสา เข้ามาร่วมดำเนินงานด้านการบริจาคโลหิต โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ


นายพระนาย สุวรรณรัฐ กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัด ถือเป็นองค์กรสาธารณกุศล และเป็นตัวแทนของสภากาชาดไทยในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบสาธารณภัย ให้การสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนการดำเนินการจัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณภาพจากผู้บริจาคโลหิต โดยสภากาชาดไทย ได้กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมทักษะเฉพาะทางให้กับจิตอาสาสภากาชาดไทยทั่วประเทศ รวมถึงหลักสูตรการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย เพื่อจัดตั้งแกนนำเครือข่ายจิตอาสา ในการนำทีมระดมเครือข่ายจิตอาสา ในการบริจาคโลหิตในพื้นที่ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนจิตอาสาในจังหวัด และมีส่วนสำคัญในการช่วยปฏิบัติงานตามพันธกิจของสภากาชาดไทยด้าน แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ กล่าวว่า สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดหาโลหิต การปลูกฝังค่านิยม และให้ความรู้เกี่ยวกับงานอาสาสมัครสภากาชาดไทยให้กับแกนนำเครือข่ายอาสา ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอและตำบล เพื่อสามารถให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดหาโลหิตในพื้นที่ของตนเอง ให้มีโลหิตที่เพียงพอสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วย นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่ผู้รับการอบรมจะได้เรียนรู้และเข้าใจงานอาสาสมัครของสภากาชาดไทยได้อย่างถูกต้อง ปฏิบัติภารกิจต่างๆ ด้วยความเสียสละ เข้มแข็ง อีกทั้ง ยังส่งผลให้ประชาชนมีความไว้วางใจ และศรัทธาต่อสภากาชาดไทย

////ขอบคุณภาพและข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา////
####ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์####ถูกใจ กดไลค์ กดแชร์####
เดชา อุ่นขาว ผู้ดูแลเว็บไซต์และบรรณาธิการข่าว

เดชา – สุจินดา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

Related posts