เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์###ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรม จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ให้กับพื้นที่ถนนด้านหน้าพระตำหนักสิริยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา###

เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์###ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรม จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ให้กับพื้นที่ถนนด้านหน้าพระตำหนักสิริยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา###

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่ ลานจอดรถริมถนนอู่ทอง ด้านหน้า พระตำหนักสิริยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นประธานเปิดกรวยกระทง ดอกไม้ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในการจัดกิจกรรม จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ให้กับพื้นที่ถนนด้านหน้าพระตำหนักสิริยาลัย อ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี ข้าราชการตำรวจ ทหาร คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ เจ้าหน้าที่พระตำหนักสิริยาลัย เจ้าหน้าที่อุทยานประวัติศาสตร์ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย


พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ตามที่ตำรวจภูธรภาค 1 สั่งการให้ตำรวจภูธรจังหวัดทุกแห่งในสังกัด จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ทางตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ขึ้นในเวลา 15.00 – 17.00 น. โดยได้ประสานกับข้าราชตำรวจหน่วยต่างๆ ในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ทหารคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ เจ้าหน้าที่พระตำหนักสิริยาลัยเจ้าหน้าที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณถนนด้านหน้าพระตำหนักสิริยาลัย
ระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 270 คน นับว่าเป็นสิ่งน่ายินดีอย่างยิ่ง สำหรับทุกคนที่มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งเป็นการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ โดยการร่วมมือ ร่วมใจกันทำความสะอาดครั้งใหญ่ให้กับพื้นที่ถนนด้านหน้าพระตำหนักสิริยาลัย และพื้นที่สาธารณะของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ซึ่งทุกคนที่ เป็นกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน เป็นบุคคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้มาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์


เพื่อส่วนรวมตามวัตถุประสงค์ ไม่ประพฤติปฏิบัติไปในทางที่อาจจะเกิดความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ และอาจมีข้อครหาได้ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอำนวยความสะดวก ซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นการร่วมกันสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคน
///ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์///ถูกใจ กดไลค์ กดแชร์ นะครับ///
เดชา อุ่นขาว ผู้ดูแลเว็บไซต์ บรรณาธิการข่าว
เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา
089 9012002

Related posts