ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์## มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนนักศึกษา นำไปพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถของตนเอง

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนนักศึกษา นำไปพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถของตนเอง

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดฯ เป็นประธานมอบทุนพระราชทาน และอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ หลังประสบเหตุอุทกภัยตั้งแต่ปี 2545

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ ได้ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาอุทกภัยตั้งแต่ปี 2545 2549 2553 -2554 และ 2560 หลังจากทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว
จึงเป็นสาเหตุทำให้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบ ครอบครัวที่หัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต ประสบปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ไม่สามารถส่งให้บุตรเล่าเรียนต่อไปได้ ดังนั้น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอความอนุเคราะห์จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอรับพระราชทานทุนการศึกษาสงเคราะห์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปใช้เป็นทุนการศึกษา และนำไปพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของตนเอง

ด้านนางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ กล่าวว่า การจัดพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ครั้งนี้ จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียนทุนพระราชทานฯ จำนวน 20 ราย 16 ครอบครัว รวมเงินเกือบ 4 แสนบาททุกคน นำทุน


และนำอุปกรณ์การเรียนไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียน เป็นสิริมงคล และเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระเมตตา พระราชทานทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน
//เดชา อุ่นขาว ดูแลเว็บไซต์/บรรณาธิการข่าว เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

Related posts