ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการ์///เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์/// กกต.อยุธยา จับมือ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ ดึงเครือข่ายกว่า 100 คน สร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เตรียมเลือกตั้ง 24 มีนาคม นี้

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการ์///เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์///
กกต.อยุธยา จับมือ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ ดึงเครือข่ายกว่า 100 คน สร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เตรียมเลือกตั้ง 24 มีนาคม นี้


เช้าวันนี้ (1 มี.ค. 62) ที่ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนพดล คงสมโอษฐ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรม “ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายพลเมืองเพื่อการเลือกตั้ง ส.ส.” จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ กกต.อยุธยา และ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีเครือข่ายและสื่อมวลชนเข้าร่วมกว่า 100 คน


นายนพดล คงสมโอษฐ กล่าวว่า การดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึกเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ที่สำคัญให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริต เที่ยงธรรม อีกทั้ง ให้เครือข่ายได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างถูกต้อง พร้อมนำไปเผยแพร่ทุกช่องทาง เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนและกลุ่มเยาวชนเห็นความสำคัญของการเมืองการปกครองโดยเฉพาะลดความขัดแย้งและความแตกแยกของคนในชาติ ดังนั้น การจัดการเลือกตั้งทุกระดับ ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น จะสามารถนำไปสู่กระบวนการพิจารณาเลือกสรรคนดีมีความสามารถเข้ามาเป็นตัวแทน ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ให้การซื้อสิทธิขายเสียงลดลง และทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรมอย่างแท้จริง
อย่างไรก็ตาม ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

Related posts