ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์///เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์/// สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์///เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์///
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”


วันนี้ (2 มี.ค. 62) ที่ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา (หันตรา) นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานนำส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา


นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าว สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และได้กำหนดให้วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถทางการช่าง และเป็นแบบอย่างและแรงใจต่อแรงงานไทยทุกคน ซึ่งจะช่วยสร้างแรงกระตุ้นให้แก่แรงงานไทยให้มีการพัฒนาฝีมือให้กับตนเองอย่างต่อเนื่อง และตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ซึ่งจะส่งผลให้ได้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีสวัสดิการและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ


การจัดงานในวันนี้ ทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา ได้จัดนิทรรศการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถด้านช่างของพระองค์ อีกทั้งยังมีการออกบูธสาธิตในเรื่องของการพัฒนาฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการผลิตชิ้นงานในภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้งมีการแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานเครือข่ายด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานอีกมากมาย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

ขอบคุณภาพและข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดชา อุ่นขาว ผู้ดูแลเว็บไซต์//บรรณาธิการข่าว//เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

Related posts