ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์## ตามนโยบาย”หน้าบ้าน น่ามอง”ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์## ตามนโยบาย”หน้าบ้าน น่ามอง”ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


เช้าวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน ร่วมกับเทศบาลตำบลคลองจิก กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ตำบลคลองจิก และประชาชนจิตอาสาร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นทองอุไร จำนวน 500 ต้น ริมถนนสายเอเซีย และปลูกดอกบัว เพื่อสร้างความสวยงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามนโยบาย”หน้าบ้าน น่ามอง”ของท่านสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดชา อุ่นขาว ผู้ดูแลเว็บไซต์/บรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

Related posts