ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์//เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์//มิตซูอยุธยา (ไทยธาดา) จำกัด สาขาเจดีย์ อยุธยา ทำบุญโชว์รูปมิตซูอยุธยา

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์//เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์//มิตซูอยุธยา (ไทยธาดา) จำกัด สาขาเจดีย์ อยุธยา ทำบุญโชว์รูปมิตซูอยุธยา


เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 นายบุญธรรม พฤฒิธาดา ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูอยุธยา (ไทยธาดา) จำกัด พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันทำบุญโชว์รูมมิตซูอยุธยา สาขาเจดีย์
เสริมสิริมงคลเพิ่มขวัญกำลังใจของพนักงานและทีมงาน โดยมีพระอาจาย์ชื่อดัง มาพรมน้ำมนต์ให้กับพนักงานทุกคน

เดชา อุ่นขาว ผู้ดูแลเว็บไซต์/บรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์ออนไลน์”

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

Related posts