ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ แขวงทางหลวงอ่างทอง เตรียมจัดการร้านค้าที่รุกล้ำเขตทางหลวง

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ แขวงทางหลวงอ่างทอง เตรียมจัดการร้านค้าที่รุกล้ำเขตทางหลวง

วันนี้ (13 มี.ค.62) ที่ ร้านหนองธนูปูนปั้น ริมถนนสายเอเชีย กิโลเมตรที่ 38 ขามุ่งหน้าอ่างทอง อ.บางปะหันพันเอก ไชยยา จุ้ยเจริญ รอง ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสมหมาย ศรีสุวรรณ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง ได้ร่วมกับ คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหารุกล้ำไปในเขตทางหลวงเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อำเภอบางปะหัน อำเภอมหาราช องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ แขวงทางหลวงอ่าทอง ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ร้านค้าที่วางสินค้ารุกล้ำเขตทางหลวงบนถนนสายเอเชียหมายเลข 32 ตอน นครหลวง – อ่างทอง ระหว่างกิโลเมตรที่ 27+845 ถึง กิโลเมตรที่ 49+087 ทั้งขามุ่งหน้าอ่างทอง และขาร่องเข้า กรุงเทพฯ กว่า 70 ร้านพันเอก ไชยยา จุ้ยเจริญ รอง ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดโครงการ 1 จังหวัด 1 อำเภอ 1 ถนน สวย ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อพัฒนาริมสองฝั่งถนนหมายเลข 32 หรือถนน สายเอเชีย ที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอบางปะอิน อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภออุทัย อำเภอนครหลวง อำเภอบางปะหัน และอำเภอมหาราช โดยแขวงทางหลวงอ่างทอง ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่อำเภอนครหลวง อำเภอบางปะหัน และอำเภอมหาราช พบว่าได้มีบรรดาพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนได้ลุกล้ำไปในเขตทางหลวง เพื่อทำการค้าขายสินค้า เป็นจำนวนมาก เช่น ร้านจำหน่ายโรตีสายไหม ร้านจำหน่ายของฝากต่างๆ และสืบเนื่องจากการประชุมของคณะทำงานจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบให้แขวงทางหลวงอ่างทอง กำหนดการดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ให้ ร้านค้าต่างๆ ที่รุกล้ำไปในเขตทางหลวง ให้ล่นถอยออกไป เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหารุกล้ำในเขตทางหลวง และป้องกันอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2562 และสอดคล้องกับโครงการ 1 จังหวัด 1 อำเภอ 1 ถนนสวยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการพัฒนาริมสองฝั่งถนนหมายเลข 32 หรือถนนสายเอเชียให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทางด้าน นายสมหมาย ศรีสุวรรณ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง กล่าวว่า การรุกล้ำเขตทางหลวงโดยการตั้งร้านค้าหรือกองวัสดุต่างๆ ในเขตทางหลวง โดยมิได้รับอนุญาต เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายพระราชบัญญัติทางหลวง โดยทางแขวงทางหลวงอ่างทอง ได้ร่วมกับ หน่วยงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ออกประชาสัมพันธ์ ร้านค้าที่ รุกล้ำเขตทางหลวงทั้งหมดกว่า 70 ร้าน ให้ทำการรื้อถอนเคลื่อนย้ายสิ่งรุกล้ำที่เป็นร้านค้าประเภท 1 คือ ร้านค้าที่ ตั้งแบบไม่ถาวร ออกจากเขตทางหลวง ภายใน 7 วัน และร้านค้าประเภท 2 คือร้านค้าที่มี สินค้าที่มีน้ำหนักและมี สิ่งปลูกสร้างกึ่งถาวร ให้ทำการรื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายภายใน 30 วัน หากผู้รุกล้ำ ไม่รื้อถอนร้านค้า หรือสิ่งปลูกสร้าง ภายในที่กำหนด ทางแขวงทางหลวงอ่างทอง จะดำเนินการตามกฎหมาย มาตรา 38 และมาตรา 47 โดยจะดำเนินการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางปะหัน และสถานีตำรวจภูธรมหาราช เพื่อดำเนินคดีต่อไป

ขอบคุณภาพข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เดชา อุ่นขาว ผู้ดูแลเว็บไซต์/บรรณาธิการข่าว “เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”
เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

Related posts