ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการรณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานวันท้องถิ่นไทย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการรณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานวันท้องถิ่นไทย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วันนี้ (18 มี.ค.62) นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีต่อองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย


นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชองค์การให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ขึ้นเป็น “สุขาภิบาลท่าฉลอม” สุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของไทย ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครอง ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง อันเป็นการวางรากฐานที่สำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยปัจจุบันได้ผ่านมาเป็นเวลา 114 ปีแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศต่างเติบโต และมีความเข้มแข็งมาเป็นลำดับ มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองได้ตรงตามต้องการของประชาชนในทั่วทุกพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นกลไกในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน

ขอบคุณภาพข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เดชา อุ่นขาว ผู้ดูแลเว็บไซต์/บรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”
เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา
089-9012002

Related posts