ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คร่วมทำบุญกับวัดพระบาทน้ำพุ

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คร่วมทำบุญกับวัดพระบาทน้ำพุ

21 มี.ค. 62 นี้.. ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ขอเชิญเหล่ากัลยาณมิตรทุกท่าน ร่วมรับฟังบรรยายธรรม ในหัวข้อ “เป็นผู้ให้แล้วได้อะไร” กับกิจกรรม “ชีวิตเปี่ยมสุข” โดยพระราชวิสุทธิประชานาถ (เจ้าคุณอลงกต ติกฺขปญฺโญ) วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี พร้อมเปิดรับบริจาคสิ่งของสำหรับผู้ป่วย อาทิ แป้ง, สบู่, ผ้าเช็ดตัว, อุปกรณ์การรักษาพยาบาล, ข้าวสาร, อาหารแห้ง, นมผง และสิ่งของจำเป็นอื่นๆ หรือทุนทรัพย์ (เนื่องจากผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันต่ำขอความกรุณาบริจาคเฉพาะของใหม่เท่านั้น) และเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพจากมูลนิธิวัดสวนแก้ว ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป บริเวณชั้น 2 หน้า Food Park อยุธยาซิตี้พาร์ค

สำรองที่นั่งฟรี โทร. 0-3580-1919 ต่อ 116,127

สำรองที่นั่งออนไลน์ฟรี : https://goo.gl/forms/R2r1dJ8DybfN2ISO

เดชา อุ่นขาว ผู้ดูแลเว็บไซต์/บรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิงส์ออนไลน์”
เดชา – สุจินดา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา
089-9012002

Related posts