ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##อำเภอวังน้อยจัดกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยใจ”

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##อำเภอวังน้อยจัดกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยใจ”
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 10.00น. นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ นายพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอวังน้อย เป็นประธานในพิธีร่วม กิจกรรม จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กำจัดผักตบชวาเเละวัชพืช จัดโดยหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ณ บริเวณ คลองส่งน้ำนครหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดชา อุ่นขาว ผู้ดูแลเว็บไซต์/บรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”
เดชา – สุจินดา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา
089-9012002

Related posts