ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##“อยุธยาซิตี้พาร์ค เติมเต็มความสุขผู้สูงอายุ จูงมือดูหนัง สร้างรอยยิ้ม” “ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และโรงภาพยนตร์อยุธยาซิตี้พาร์คซีนีเพล็กซ์ ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ มอบความสุขแก่ผู้สูงอายุ ผ่านกิจกรรม “Movie Day เปย์รอยยิ้ม”

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##“อยุธยาซิตี้พาร์ค เติมเต็มความสุขผู้สูงอายุ จูงมือดูหนัง สร้างรอยยิ้ม”
“ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และโรงภาพยนตร์อยุธยาซิตี้พาร์คซีนีเพล็กซ์ ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ มอบความสุขแก่ผู้สูงอายุ ผ่านกิจกรรม “Movie Day เปย์รอยยิ้ม”

ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การชมภาพยนตร์จะเป็นกิจกรรมทางสังคมอีกทางหนึ่งที่มีประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ ช่วยกระตุ้นความคิด ก่อเกิดแรงบันดาลใจ หรือสะท้อนภาพชีวิต นำไปสู่การเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนพูดคุย ทำให้ผู้สูงอายุมีกำลังใจในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า


ศูนย์การค้าฯ จึงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาปัญหาและพัฒนาสังคมไทย สร้างสรรค์ให้เป็นสังคมที่ดีและมีคุณภาพ เติมเต็มความสุข สร้างรอยยิ้มแก่ผู้สูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม “Movie Day เปย์รอยยิ้ม” ตามโครงการ “อยุธยาซิตี้พาร์ค ปันน้ำใจสู่สังคม” ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก โรงภาพยนตร์อยุธยาซิตี้พาร์คซีนีเพล็กซ์ เปิดฉายภาพยนตร์ เรื่อง “พระมหาชนก” ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 รอบเวลา 10.00 น. โดยมี ผู้สูงอายุจากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองอโยธยา, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ และผู้สูงอายุจากเทศบาลตำบลตลาดเกรียบ เครือข่ายศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 130 คน

นอกจากนี้ ภายหลังรับชมภาพยนตร์ เวลาประมาณ 12.00 น. คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าฯ ที่เกิดในเดือนมีนาคม ได้ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์อาหาร Food Park อีกด้วย


ทั้งนี้ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ได้ดำเนินธุรกิจที่สอดผสานไปกับการตอบแทนกลับสู่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR มาอย่างต่อเนื่อง กับโครงการ “อยุธยาซิตี้พาร์ค ปันน้ำใจสู่สังคม” อาทิ โครงการ Christmas Charity ตุ๊กตากอดอุ่น, กิจกรรม “ชีวิตเปี่ยมสุข”, การเปิดรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา ในกิจกรรม “อยุธยาซิตี้พาร์ค รวมใจให้ชีวิต”, กิจกรรม “นัดพบแรงงาน” อีกทั้งได้สนับสนุนกิจกรรมจังหวัดฯ ตอบแทนสังคม ร่วมเลี้ยงช้างเนื่องในโอกาสวันช้างไทย และร่วมขบวนเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้ไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง 24 มี.ค.62 เป็นต้น

เดชา อุ่นขาว ผู้ดูแลเว็บไซต์/บรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”
เดชา – สุจินดา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา
089-9012002

Related posts