ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ ##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์## กกต. อยุธยาได้เตรียมจัดทีมเคลื่อนที่เร็วไว้แก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที รับมือการเลือกตั้ง 24 มีนาคมนี้

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ ##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์## กกต. อยุธยาได้เตรียมจัดทีมเคลื่อนที่เร็วไว้แก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที รับมือการเลือกตั้ง 24 มีนาคมนี้

นายนพดล คงสมโอษฐ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยถึงความพร้อมก่อนการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคมว่า กกต.ได้จัดแบ่งเขตเลือกตั้งในพื้นที่ออกเป็น 4 เขต 16 อำเภอ ประกอบด้วย เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอพระนครศรีอยุธยา และอำเภออุทัย รวม 192,648 คน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอบางปะหัน มหาราช ท่าเรือ นครหลวง ภาชี และบ้านแพรก 189,308 คน เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอบางปะอิน บางไทร และวังน้อย 231,052 คน เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเสนา บางซ้าย ผักไห่ บางบาล ลาดบัวหลวง รวม 4 เขต 813,852 คน มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 1,023 หน่วย พร้อมนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งทันทีที่ปิดหีบเวลา 17.00 น. จากนั้น จะส่งคะแนนไปยังศูนย์กลางของแต่ละเขต โดยเขต 1 จะส่งคะแนนรวมไปยังอำเภอพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ส่งคะแนนรวมไปที่อำเภอท่าเรือ เขต 3 ส่งไปที่อำเภอบางปะอิน และเขต 4 ส่งคะแนนไปที่อำเภอเสนา เพื่อรวบรวมส่งมายัง กกต.อยุธยา รับรองผลคะแนนก่อนส่งไปยัง กกต.กลาง ทั้งนี้ กกต. เตรียมจัดทีมเคลื่อนที่เร็วไว้พร้อมแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที

ขอบคุณภาพข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เดชา อุ่นขาว ผู้ดูแลเว็บไซต์/บรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”
เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

Related posts