ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##นายอำเภอบางปะอิน เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ”เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ประจำปี 2562

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##นายอำเภอบางปะอิน เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ”เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ประจำปี 2562

วันนี้ 17 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ”เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ประจำปี 2562

ณ บริเวณริมคลองเปรมประชากร ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน โดยมีประชาชนจิตอาสาร่วมพัฒนาทำความสะอาดตัดหญ้า เก็บขยะมูลฝอย จำนวนประมาณ 100 คน

ซึ่งอำเภอบางปะอินกำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ในทุกตำบลตลอดทั้งปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในปีมหามงคลที่จะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในปี 2562

เดชา อุ่นขาว ผู้ดูแลเว็บไซต์/บรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”
เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

Related posts