ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ ##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์## นายอำเภอบางปะอิน นายก อบจ.อย.และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบสิ่งของและเงินที่ถูกฟ้าผ่าไฟไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ ##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์## นายอำเภอบางปะอิน นายก อบจ.อย.และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบสิ่งของและเงินที่ถูกฟ้าผ่าไฟไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง

นายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน และนางสรัญญา เพชรยวน สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา,นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล นายก อบจ.อย. ผู้จัดการ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะอิน นายก ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ทต.เชียงรากน้อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางปะอิน กลุ่มสตรีอำเภอบางปะอิน

ข้าราชการฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ อส.พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา ร่วมกันมอบสิ่งของและเงินให้แก่นางสายชล เพ็ชร์ผ่อง และครอบครัว บ้านเลขที่ 60/3 ม.3 ตำบลเชียงรากน้อย ซึ่งถูกฟ้าผ่าไฟไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง และได้ช่วยกันเก็บสิ่งของ ทำความสะอาดพื้นที่บ้านที่ถูกไฟไหม้ ซึ่งอำเภอจะประสานหน่วยงานและภาคเอกชน มาช่วยสร้างบ้านที่อยู่ให้ใหม่ต่อไป

เดชา อุ่นขาว ผู้ดูแลเว็บไซต์/บรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”
เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา
สำนักงานเลขที่ 157/12 ม.5 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

Related posts