ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ ##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##นายอำเภอบางปะอิน เป็นประธานในการประกอบพิธีมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ ##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##นายอำเภอบางปะอิน เป็นประธานในการประกอบพิธีมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 นายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน เป็นประธานในการประกอบพิธีมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ซึ่งในโอกาสนี้ นายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน พร้อมด้วย นางสรัญญา เพชรยวน สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางปะอิน ลงพื้นที่ร่วมกับ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,นายอัศนีย์ นิลสัย กำนันตำบลเชียงรากน้อย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรกำนันตำบลเชียงรากน้อย ,เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย ผู้บริหารบริษัท Q-CON บางปะอิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้จำเป็นพร้อมเงิน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่ 60/3 หมู่ที่ 3 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลัง แก่ นางสายชล เพ็ชร์ผ่อง และบ้านใกล้เคียงที่ได้รับความเสียหาย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้าน

เดชา อุ่นขาว ผู้ดูแลเว็บไซต์/บรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”
เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา
สำนักงานเลขที่ 157/12 ม.5 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

Related posts