ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ ##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์## สำนักงานประกันสังคม สานต่อโครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ประกันตนและผู้ทุพพลภาพ หลังเจ็บป่วยและประสบอันตรายจากการทำงาน เนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติ

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ ##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์## สำนักงานประกันสังคม สานต่อโครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ประกันตนและผู้ทุพพลภาพ หลังเจ็บป่วยและประสบอันตรายจากการทำงาน เนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติ

วันนี้ (30 เม.ย. 62) ที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทีมงานสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฯ ร่วมสานต่อโครงการประกันสังคม โดยเข้าเยี่ยมผู้ประกันตนและผู้ทุพพลภาพ หลังเจ็บป่วยและประสบอันตรายจากการทำงาน เนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562


นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ กล่าวว่า การเดินทางมาเยี่ยมผู้ป่วยครั้งนี้มีผู้ป่วยกว่า 40 ราย ซึ่งเป็นไปตามโครงการประกันสังคม เนื่องจากผู้ประกันตนมีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล พร้อมๆ กับเยี่ยมผู้ป่วยทุพพลภาพควบคู่กันไป เพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกอบอุ่นใจ มีขวัญกำลังใจที่ดี พร้อมกันนี้ ได้มีโอกาสรับทราบปัญหา และช่วยกันแก้ไขได้ทันท่วงที ประกอบกับ ทีมงานประกันสังคมได้มีโอกาสสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนควรได้รับ ซึ่งผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย


หรือกรณีที่ผู้ประกันตนไม่สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล เนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หรือสิทธิต่างๆ ที่ผู้ประกันตนจะได้รับ ทั้งนี้ นอกจากผู้ป่วยประกันตนที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาแล้ว ยังมีผู้ป่วยประกันตนที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอื่นๆ รวมถึงมีผู้ป่วยทุพลภาพที่รักษาตัวที่อยู่ตามที่พักอาศัย โดยทางสำนักงานประกันสังคมฯ จะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียน พบปะพูดคุย สร้างขวัญกำลังใจและสอบถามความต้องการด้านต่างๆ เป็นประจำทุกปี

ขอบคุณภาพข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เดชา อุ่นขาว ผู้ดูแลเว็บไซต์/บรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”
เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา
สำนักงานเลขที่ 157/12 ม.5 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

Related posts