ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์## เปิดโครงการจิตอาสา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น “เราทำความดี ด้วยหัวใจ “ประจำปี 2562 ณ พร้อมปลูกต้นทองอุไร ตลอดริมถนน มีจิตอาสาเข้าร่วมดกิจกรรมประมาณ 800 คน ณ อำเภอ บางปะอิน

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์## เปิดโครงการจิตอาสา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น “เราทำความดี ด้วยหัวใจ “ประจำปี 2562 ณ พร้อมปลูกต้นทองอุไร ตลอดริมถนน มีจิตอาสาเข้าร่วมดกิจกรรมประมาณ 800 คน ณ อำเภอ บางปะอิน

เมื่อเวลา 09.00น.วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นาย วีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น “เราทำความดี ด้วยหัวใจ “ประจำปี 2562 ที่ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ ด้านหน้าเทศบาลตำบล ปราสาททอง อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดยมี นาย ไพรัตน์ เพรชยวน นาย อำเภอ บางปะอิน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ พร้อมกับจิตอาสากว่า 800 คนเข้าร่วมในครั้งนี้อำเภอบางปะอินได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”เราทำความดี ด้วยหัวใจ “ในพื้นที่ ทุกตำบล ทุกสัปดาห์ ตลอดปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินเทพยวรางกูร ในโครงการจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ “เพื่อปลูกฝังสร้างจิตสำนึกในด้านจิตสาธาณะหรือจิตอาสาให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ในการช่วยเหลือสังคมเห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น บำบัดทุกข์ และบำรุงสุขให้ประชาชน และพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม ชุมชนและประชาชนโดยรวม

อีกทั้ง นาย วีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับอำเภอบางปะอิน เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ และจิตอาสาร่วมปลูกต้นทองอุไร กว่า 4,080 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร บริเวณถนน 347 จุดตรงป้อมตำรวจตลาดเกรียบ ระยะทางรวม ประมาณ 15กิโลเมตร บริเวณ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347 (ปทุมธานี-บางปะหัน)ซึ่งเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และ ที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนทุกฝ่ายต่างตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติในถิ่นฐานที่อยุ่ของตนเองและเพื่อเพิ่มที่สีเขียวในพื้นที่อันจะเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นตลอด

เดชา อุ่นขาว ผู้ดูแลเว็บไซต์/บรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”
เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา
สำนักงานเลขที่ 157/12 ม.5 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

Related posts