ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันหตุการณ์ ##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์## สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติฯ”

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันหตุการณ์ ##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์## สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติฯ”

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายกฤษณะ พึ่งปาน ขนส่งจังหวัดลพบุรี รักษาราชกาแทน ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายสุเทพ กุมุท หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติฯ”
ณ ที่พักสงฆ์หลวงพ่อขาว (กลางทุ่ง) โดยร่วมกันทำวามสะอาด และปลูกต้นไม้ที่มีดอกสีเหลือง (ทองอุไร) พร้อมทั้งได้ร่วมทำบุญถวายป้จจัยเพื่อให้นำไปบำรุงพระศาสนาต่อไป

เดชา อุ่นขาว ผู้ดูแลเว็บไซต์/บรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”
เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา
สำนักงานเลขที่ 157/23 ม.5 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

Related posts