ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ ##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์## โครงการ ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ บริเวณปะรำพิธี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พระนครศรีอยุธยา

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ ##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์## โครงการ ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ บริเวณปะรำพิธี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พระนครศรีอยุธยา

เมื่อเวลา 09.00น. ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการ ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ บริเวณปะรำพิธี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พระนครศรีอยุธยา อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดยมี นาย ศรัณย์ สุขเกษม ปลัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์พร้อมกับผู้นำศาสนา 3 ศาสนา จิตอาสา เข้าร่วมกว่า 1000คน


กิจกรรมเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันนี่ ประกอบไปด้วย กิจกรรมการปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาล จำนวน 68 ต้น และต้นทองอุไร จำนวน 1,010ต้น โดยผู้นำจาก3ศาสนาร่วมกับจิตอาสาร่วมกันนำไปปลูก ณ ริมถนน สาธารณะตามสถานที่สำคัญ เช่น สถานที่ราชการ วัด มัสยิด คริสตจักร โรงเรียน หรือสถานที่สำคัญอื่น ร่วมกันพัฒนาและทำความสะอาดบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เพื่อให้สะอาดตลอดไปกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายแด่องค์ สมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่กำลังจะถึงและยังเป็นการดำเนินงานตามโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ”เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อพสดนิกรชาวไทย ทั้งด้านการเกษตร การชลประทาน และการบำบัดทุกข์บังรุงสุข แก่อาณาประชาราษฎร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน

เดชา อุ่นขาว ผู้ดูแลเว็บไซต์/บรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”
เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา
สำนักงานเลขที่ 157/12 ม.5 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

Related posts