ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ปภ.อยุธยา ใช้โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเสมือนจริง พร้อมฝึกลำเลียงผู้ป่วยออกจากอาคารเกรงได้รับผลกระทบ

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ปภ.อยุธยา ใช้โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเสมือนจริง พร้อมฝึกลำเลียงผู้ป่วยออกจากอาคารเกรงได้รับผลกระทบ

ที่ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา นายประทีป บริบูรณ์รัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพระนครศรีอยุธยา เป็นหัวหน้าทีมชุดปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนเสมือนจริงบนอาคารสูง โดยจำลองเหตุการณ์ เกิดเหตุเพลิงไหม้บนอาคารสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ชั้น 3 ฝั่งทิศตะวันออก ต้นเพลิงคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าช็อตจากการชาร์จโทรศัพท์มือถือทิ้งไว้ ปรากฏว่าเปลวไฟได้ลุกลามไปที่ชั้น 4 อย่างรุนแรง และเชื่อมต่อไปยังตึกศรีสรรเพชญ์ ทำให้กลุ่มควันลอยเข้าไปยังชั้นที่ 3 และ 5 ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ ขณะที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระดมรถดับเพลิงเข้าช่วยจนสามารถระงับเพลิงได้ ผู้ป่วยและญาติ ปลอดภัยนายประทีป บริบูรณ์รัตน์ กล่าวว่า การซ้อมแผนปฏิบัติการครั้งนี้ มีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ ทั้งหมด โดยได้จำลองใช้ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า เพื่อเป็นศูนย์กลางระดมสรรพกำลังและทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัยจากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง


สนับสนุนให้กับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ รวมทั้ง อำนวยการและประสานการเผชิญเหตุระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน ฝ่ายทหาร ตลอดจน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งผลจากการฝึกซ้อมยังพบปัญหาในบางจุด เช่น การทำงานที่ทับซ้อนกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ความบกพร่องในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ก็จะนำปัญหาเหล่านี้มาปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้งวางแผนระบบการทำงานใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

ขอบคุณภาพข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เดชา อุ่นขาว ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”
เดชา อุ่นขาว รายงานข่าวจากอยุธยา

Related posts