ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน##พมจ.พระนครศรีอยุธยา กิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาสังคม ทำดีด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน##พมจ.พระนครศรีอยุธยา กิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาสังคม ทำดีด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 1 มิถุนายน ที่ ลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นประธานในพิธีนำข้าราชการ จิตอาสา ทำความเคารพ เปิดกรวยกระทง ดอกไม้ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสังคม ทำดีด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยมี นางสาวนฤมล คงสุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้กล่าวรายงาน
นางสาวนฤมล คงสุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ที่ทรงทุ่มเทพระวรกาย ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของราษฎรเป็นสำคัญ ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ของพสกนิกรทั่วหล้า ทรงเป็นต้นแบบของการทำความดี โดยพระราชทานโครงการ จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อเสริมความตระหนักรู้ของคนในชาติ มีความเสียสละ ความสมัครสมานสามัคคีในการสร้างสรรค์ ความดีเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติ


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด (One Home) ทีม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เครือข่ายองค์กรสวัสดิการสังคม และประชาชนจิตอาสา จำนวน 250 คนจัด กิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาสังคม ทำดีด้วยหัวใจ” ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสาธารณะ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เกิดจิตสำนึกการรับผิดชอบต่อสังคม และรู้จักปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบของการอยู่ร่วมกันในสังคม ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความอ่อนน้อม เสียสละ อดทน และอุทิศตนเพื่อผู้อื่น ทำให้ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นสถานที่ ศูนย์กลางในการติดต่อราชการของประชาชนมีทัศนียภาพที่ สวยงามมากยิ่งขึ้น

เดชา อุ่นขาว ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”
เดชา – สุจินดา อุ่นขาว รายงานข่าวจากอยุธยา
สำนักงานเลขที่ 157/12 ม.5 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

Related posts