ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ผอ.ภาคกลาง-ตะวันตก ที นิวส์ คว้ารางวัลหงส์ทอง สื่อมวลชนตัวอย่างดีเด่น สว.นท.พร้อมด้วย ดารานักแสดง ข้าราชการ เพียบ

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ผอ.ภาคกลาง-ตะวันตก ที นิวส์ คว้ารางวัลหงส์ทอง สื่อมวลชนตัวอย่างดีเด่น สว.นท.พร้อมด้วย ดารานักแสดง ข้าราชการ เพียบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันก่อนมีการมอบรางวัลคนไทยตัวอย่าง โครงการรณรงค์การทำความดี ต้นแบบคนดี คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี รางวัลหงส์ทอง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 ที่ห้อง คอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตหลักสี่ กทม.จัดโดยสมัชชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) โดยมีพลเอกจิตตสักก์ เจริญสมบัติ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล นายอำนาจ หมัดสดาย ประธานสมัชชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) ประธานคณะจัดงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

สำหรับผู้เข้ารับรางมีทั้ง พระภิกษุสงฆ์ เหล่าศิลปินดารา นักร้อง นักแสดง ข้าราชการ นักธุรกิจ นักปกครองท้องถิ่น รวมถึงสื่อมวลชน ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลที่มีจริยธรรม มีผลงานอันเป็นสาธารณประโยชน์ ต่อชุมชน และ สังคม ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน บริหาร ดูแล จัดการงานที่ดีเป็นแบบอย่างผู้นำนักบริหารที่ดี ประพฤติปฏิบัติตามแนวธรรมาภิบาล ยึดแนวปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี ตามวัฒนธรรมอันดีงาม สมควรได้รับการยกย่อง และ ให้กำลังใจเพื่อเป็นเกียรติประวัติ ผู้เข้ารับ โล่รางวัล “คนไทยตัวอย่าง” ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติ ควรค่าแก่การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมต่อไป

ในการนี้มีนายเกียรติยศ ศรีสกุล ผู้อำนวยการข่าวภาคกลาง-ตะวันตก สำนักข่าวที นิวส์ ได้รับรางวัลหงส์ทอง สาขาสื่อมวลชนตัวอย่างดีเด่น ซึ่งเผยแพร่ข่าวสาร พร้อมทั้งปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ นอกจากนี้ยังมีเหล่าศิลปินดารา นักร้อง นักแสดง อาทิ โบ เมลดา สุศรี , ปิยะมาศ โมนยะกุล , มุก สิรินรัตน์ วิทยพูม, ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ บุตรพรม,วรรณษา ทองวิเศษ, เทอดพงศ์ เภอบาล นักร้องนำ วงพัทลุง เป็นต้น และยังมี คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) มี ดร.พรทิพย์ วงษ์เชิดขวัญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กต.ตร.กทม. ด้านสังคม นายประทีป วงษ์เชิดขวัญ ข้าราชการบำนาญ นายปริญญา วงษ์เชิดขวัญ ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ กต.ตร.กทม. ด้านสังคม อาจารย์อภิชัย การิกาญจน์ ศิลปินภาพเหมือน ครูนกศิตา กิจแจ่มเลิศ ศิตาพยากรณ์ พ.ต.อ.วีรศักดิ์ ทองสาริ เข้ารับโล่รางวัลในครั้งนี้ด้วย

เดชา อุ่นขาว ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”
เดชา อุ่นขาว รายงานข่าวจากอยุธยา
สำนักงานเลขที่ 157/12 ม.5 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

Related posts