ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##“กัลฟ์ (GULF)” มอบทุน 3 แสนบาท ช่วยเด็กขาดแคลนและซ่อมแซมโรงเรียน แพ่งพิทยาภูมิ จ.ฉะเชิงเทรา

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##“กัลฟ์ (GULF)” มอบทุน 3 แสนบาท ช่วยเด็กขาดแคลนและซ่อมแซมโรงเรียน แพ่งพิทยาภูมิ จ.ฉะเชิงเทรา

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ผู้ผลิตพลังงานชั้นนำของประเทศไทย นำโดย นายสิตมน รัตนาวะดี ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นางสาวญาณิศา วัฒนคำนวณ ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และคณะ ร่วมสนับสนุน โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ ณ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเงินจำนวน 300,000 บาท ซึ่งจัดสรรเป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็กในชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษา ทุนละ 1,000 บาท รวมมูลค่า 160,000 บาท และมอบเงินอีกจำนวน 140,000 บาท ให้แก่ นายเฉลิม เกลี้ยงแก้ว (แถวยืนที่ 3 จากขวา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมรั้วโรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ โดยมีจุดประสงค์เพื่อมอบโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีในรั้วโรงเรียนแก่เยาวชน

นายสิตมน รัตนาวะดี ตัวแทนจาก บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF กล่าวว่า กัลฟ์และมูลนิธิพลังงานไทยมีเป้าหมายร่วมกันคือการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนให้เยาวชนได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม กัลฟ์จึงหวังว่าเงินจำนวนดังกล่าวจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกคนซึ่งจะต่อยอดไปสู่การพัฒนาศักยภาพ และเป็นแรงขับเคลื่อนสังคมต่อไปในอนาคต.

เดชา อุ่นขาว ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวสออนไลน์”
เดชา อุ่นขาว รายงานข่าวจากอยุธยา
สำนักงานเลขที่ 157/12 ม.5 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

Related posts