ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”เปิดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2562″ที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”เปิดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2562″ที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

วันนี้ที่ชั้น 2 หน้า Food Parkศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี และโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จัดงาน “วันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2562” ในกิจกรรม“อยุธยาซิตี้พาร์ค รวมใจให้ชีวิต” ปันน้ำใจสู่สังคม เพื่อเติมเต็มความต้องการกลุ่มโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ที่อยู่ในภาวะขาดแคลนโลหิต โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางอุบลรัตน์ ภาตะนันท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมในพิธีเปิดงาน

ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กล่าวว่า การที่เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลกในวันนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้ประชาชนหันมาใส่ใจการบริจาคโลหิต เพราะการบริจาคโลหิตมีความสำคัญ สามารถช่วยผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ จากกรณีฉุกเฉิน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และอุบัติเหตุ ทั้งนี้ โลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิตที่ดี ต้องมาจากผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน งานบริการโลหิต เป็นความท้าทายในการจัดหาโลหิตให้มีความเพียงพอมีคุณภาพปลอดภัยเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันจัดกิจกรรมในวันนี้ ขอขอบคุณประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ที่สนับสนุนสถานที่ในการจัดงาน ตลอดจนทีมแพทย์ พยาบาล จากภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2  จังหวัดลพบุรี โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาที่สนับสนุนหน่วยเคลื่อนที่เพื่อรับบริจาคโลหิตในวันนี้

นางอุบลรัตน์ ภาตะนันท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า วันที่ 14 มิถุนายน เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของโลก เพราะเป็นวันเกิดของดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ (Karl Landsteiner) ถ้าชาวออสเตรเลียผู้ค้นพบระบบเลือด ABO ที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายมนุษย์ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์อย่างมหาศาล ทางสภากาชาดสากลและองค์การอนามัยโลก จึงได้กำหนดให้วันที่ 14 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันผู้จากโลหิตโลก ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดสโลแกนว่า “Safe blood for all” โลหิตปลอดภัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ เพื่อให้ผู้บริจาคโลหิตเข้าใจถึงกระบวนการความปลอดภัยทางด้านสุขภาพของทั้งผู้ให้และผู้รับโดยมุ่งเน้นให้ผู้คนทั่วโลกได้เริ่มต้นเป็นผู้บริจาคโลหิต และเป็นผู้บริจาคอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการด้านสาธารณสุข

เดชา   อุ่นขาว   ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว//เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์//

เดชา – สุจินดา  อุ่นขาว  รายงานข่าวจากอยุธยา

สำนักงานเลขที่ 157/12 ม.5 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

Related posts