ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จับมือ สมาคมสันติภาพโลก จัดโครงการเจริญพระพุทธมนตร์นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีพระภิกษุสามเณรเข้าร่วม 2,600 รูป

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จับมือ สมาคมสันติภาพโลก จัดโครงการเจริญพระพุทธมนตร์นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีพระภิกษุสามเณรเข้าร่วม 2,600 รูป

เช้าวันนี้ (16 มิ.ย. 62) ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานฝ่ายฆราวาส และพระราชปริยัติกวี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยวิทยาลัยพระธรรมทูต และกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ สมาคมสันติภาพโลก เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ‪ระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายนนี้‬ มีพระภิกษุสามเณรเข้าร่วม 2,600 รูป ทั้งนี้ ได้จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายสังฆทาน และสัมมนาในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการสำคัญอันเป็นความร่วมมือในด้านพระพุทธศาสนานานานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งวิทยาลัยพระธรรมมทูตเป็นหน่วยการจัดการศึกษาส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทำหน้าที่ผลิตพระธรรมทูต เพื่อทำหน้าที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาทั่วโลก และจุดมุ่งหมายของสมาคมสันติภาพโลก คือ ลดความขัดแย้งที่มีอยู่ทั่วโลก และสร้างสันติภาพความร่มเย็นให้เกิดขึ้นแก่มวลมนุษยชาติ จุดมุ่งหมายที่สำคัญ คือ การสร้างความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดีในสังคมโลก มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รักษาสภาพแวดล้อม และสร้างสรรค์สืบทอดความเจริญรุ่งเรือง

ขอบคุณภาพข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดชา   อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว//เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์//

เดชา   อุ่นขาว  รายงานข่าวจากอยุธยา

สำนักงานเลขที่ 157/12 ม.5 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

Related posts