ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์//เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์//จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์//เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์//จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นำคณะผู้บริหารเทศบาลนครพระนครรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ

พี่น้องประชาชน  นักเรียนนักศึกษา พ่อค้าแม่ค้า ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกัน  พิธีหล่อเทียนพรรษา  ณ วิหารพระมงคลบพิตร

เดชา   อุ่นขาว   ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดยฺไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา   อุ่นขาว   รายงานข่าวจากอยุธยา

Related posts