ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์/เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์/สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดกิจกรรม “มนต์เสน่ห์…อโยธยา…มหามงคล” แต่งชุดไทยใส่บาตร นั่งรถตุ๊กๆ ไหว้พระ 9 วัด ล่องนาวาถวายเทียน หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดฯ รับเทศกาลเข้าพรรษา

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์/เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์/สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดกิจกรรม “มนต์เสน่ห์…อโยธยา…มหามงคล” แต่งชุดไทยใส่บาตร นั่งรถตุ๊กๆ ไหว้พระ 9 วัด ล่องนาวาถวายเทียน หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดฯ รับเทศกาลเข้าพรรษา

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณพิธีวัดกุฎีดาว เทศบาลเมืองอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายณรงค์ ด่านชัยวิโรจน์ นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม “มนต์เสน่ห์…อโยธยา…มหามงคล”

นางปราณี ด่านชัยวิโรจน์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ทางสมาคมฯ จัดกิจกรรม “มนต์เสน่ห์…อโยธยา…มหามงคล” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สืบสานประเพณีไทย ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ร่วมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดฯ กระตุ้นความสนใจ และเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยามากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกทางหนึ่ง

โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ในยามเช้า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมใส่ชุดผ้าไทย ทำบุญใส่บาตรแด่พระสงฆ์ 30 รูป ภายในบริเวณวัดกุฎีดาว เทศบาลเมืองอโยธยา ต่อด้วยพิธีการทางสงฆ์และพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาแด่พระสงฆ์จาก 9 วัด ได้แก่ วัดประดู่ทรงธรรม, วัดมเหยงคณ์, วัดอโยธยา, วัดดุสิตดาราม, วัดสมณโกฏฐาราม, วัดใหญ่ชัยมงคล, วัดเกาะแก้ว, วัดกล้วย และวัดพนัญเชิงวรวิหาร ซึ่งวัดกุฎีดาวแห่งนี้เชื่อกันว่าเป็นที่ตั้งของแผ่นดินอโยธยาและชุมชนเมืองโบราณ ซึ่งมีมาก่อนการสร้างกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี และยังคงเต็มไปด้วยซากอาคารและเจดีย์ของวัดสมัยอยุธยา ที่มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์และสวยงามแห่งหนึ่งของกรุงศรีอยุธยาที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันหลังจากนั้นในยามสาย ผู้ร่วมกิจกรรมจะนั่งรถตุ๊กๆ เอกลักษณ์คู่เมืองกรุงเก่า เดินทางไปไหว้พระขอพรสิ่งศักสิทธิ์ 9 วัดดังแห่งอโยธยา ได้แก่ วัดประดู่ทรงธรรม, วัดมเหยงคณ์, วัดอโยธยา, วัดดุสิตดาราม, วัดสมณโกฏฐาราม, วัดใหญ่ชัยมงคล, วัดเกาะแก้ว, วัดกล้วย และวัดพนัญเชิงวรวิหาร

เมื่อเดินทางมาถึงวัดพนัญเชิงวรวิหาร (ท่าน้ำด้านหลัง) ในยามเที่ยง ผู้ร่วมกิจกรรมจะลงเรือล่องนาวาถวายเทียน ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ล่องไปตามลำน้ำรอบเกาะเมืองอยุธยาอย่างยิ่งใหญ่และงดงาม พร้อมรับประทานอาหาร ชมทัศนียภาพวิถีชีวิตริมสายน้ำ และแวะถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดท่าการ้อง, วัดกษัตราธิราช, วัดพุทไธศวรรย์, วัดขุนพรหม และวัดนางกุย

เดชา   อุ่นขาว   ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา – สุจินดา  อุ่นขาว  รายงานข่าวจากอยุธยา

Related posts