ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์//เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์//สมาคมชาวปักษ์ใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา ประชุมสามัญประจำปี 2562 พร้อมเลือกนายกคนใหม่

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์//เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์//สมาคมชาวปักษ์ใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา ประชุมสามัญประจำปี 2562 พร้อมเลือกนายกคนใหม่

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ที่โรงแรมวรบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา นายศิวัช ยี่สุ้นแสง ซึ่งเป็นประธานชมรมชาวใต้อยุธยา มา 2 ปี และเป็นนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มา 6 ปี เปิดประชุมสามัญประจำปีพร้อมแถลงกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา หลังจากแถลงผลงานเสร็จ แสดงเจตจำนงค์ ไม่ขอรับตำแหน่ง นายกคนต่อไป พร้อมสนับสนุนเป็นที่ปรึกษาสมาคม และเพื่อเปิดโอกาส ให้คนใหม่เข้ามาทำงาน สืบสาน ประเพณี วัฒนธรรม และช่วยเหลือสังคม และกิจกรรม ตามแนวทางของสมาคมต่อไป
ที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้

นายซ้อน คงไสยภาคิน ผู้อาวุโส สูงสุดในที่ประชุม ทำหน้าที่เป็นประธาน ในการเลือกนายกคนใหม่ ที่ประชุม ได้เสนอ นายสมชาย รัตนพันธ์ โดยนายสมชาย เป็นอดีตข้าราชการปลัดอำเภอ และป้องกันจังหวัด เกษืยณอายุมาในปีที่แล้ว ซึ่งมีคุณวุฒิและวัยวุฒิพร้อม มติเป็นเอกฉันท์ ให้นายสมชาย เป็นนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คนต่อไป ซึ่งมี นายสุชาติ แป้นเมือง, นายธีรยุทร บัวยก เป็นอุปนายก นายซ้อน คงไสยภาคิน เป็นประชาสัมพันธ์ และ คณะกรรมการ อื่น จะประกาศในโอกาสต่อไป

เดชา   อุ่นขาว   ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา   อุ่นขาว   รายงานขาวจากอยุธยา

Related posts