ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์//เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์//สมาคมรถตู้ต่างจังหวัด เดือดร้อน! เข้ายื่นหนังสือต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม…

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์//เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์//สมาคมรถตู้ต่างจังหวัด เดือดร้อน! เข้ายื่นหนังสือต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม…

เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
มอบหมายให้นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (อดีตผู้สมัคร ส.ส. กาฬสินธุ์ พรรคภูมิใจไทย) จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่มารับหนังสือจากนายบุญส่ง ศรีสกล นายกสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด โดยมีนายปรีดา มากมูลผล ประธานที่ปรึกษาสมาคมรถตู้ต่างจังหวัด พร้อมคณะ เข้ายื่นหนังสือเพื่อขอให้ช่วยผ่อนผันบรรเทาความเดือดร้อน

ของผู้ประกอบการรถตู้ซึ่งขณะนี้ต้องประสบปัญหาการขาดทุนอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เปลี่ยนรถตู้เป็นรถมินิบัส ซึ่งเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายจากเดิมถึง 4 เท่าตัว หรือโดยประมาณวันละ 4,000 บาท เป็นการเพิ่มภาระหนี้สินแก่ผู้ประกอบการรถตู้ ที่ต้องหาเลี้ยงครอบครัวอีกหลายชีวิต ที่รออยู่คอยอยู่ทางบ้าน โดยยื่นหนังสือฉบับนี้ ผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ให้ช่วยดำเนินการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประกอบอาชีพรถตู้รับส่งผู้โดยสาร โดยเร่งด่วน ซึ่งนโยบายรถตู้โดยสารเป็นนโยบายของ”พรรคภูมิใจไทย”สมัยที่แล้ว..

เดชา    อุ่นขาว    ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา   อุ่นขาว    รายงานข่าว

 

 

 

Related posts