ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์/เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์/ท่องเที่ยวและกีฬากรุงเก่าจัดแข่งขันเทเบิลเทนนิส “M Electrolyte All Thailand Table Tennis Championship 2019 Circuit3” หวังกระตุ้นการท่องเที่ยว สร้างภาพลักษณ์อยุธยาเมืองแห่งกีฬา ระหว่างวันที่ 10-13 สิงหาคม 2562 ณ ชั้น 2 The Hall Convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์/เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์/ท่องเที่ยวและกีฬากรุงเก่าจัดแข่งขันเทเบิลเทนนิส “M Electrolyte All Thailand Table Tennis Championship 2019 Circuit3” หวังกระตุ้นการท่องเที่ยว สร้างภาพลักษณ์อยุธยาเมืองแห่งกีฬา ระหว่างวันที่ 10-13 สิงหาคม 2562 ณ ชั้น 2 The Hall Convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วย  นางศิรประภา เทศประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายพีรเดช พฤฒิพฤกษ์ นายกสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย นายสุวรรณลภ ภูวบัณฑิตสิน นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรุงเก่า) และดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมพิธีนางศิรประภา เทศประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการ “All Thailand Table Tennis Championships 2019 Circuit 3” เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการหลัก : ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณีไทย และการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกิจกรรมย่อย : ท่องเที่ยววิถีไทยไปอยุธยา ลักษณะงานที่ 2

จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว Ayutthaya Sports Tourism 2019จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิสครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองแห่ง “Sport tourism” เพื่อสนองนโยบายการส่งเสริมการออกกำลังกาย การต่อต้านยาเสพติด เสริมสร้างความรัก สามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา ส่งเสริมกิจกรรมเชิงท่องเที่ยว วัฒนธรรม ประเพณี และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

เดชา   อุ่นขาว   ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา – สุจินดา  อุ่นขาว   รายงานข่าวจากอยุธยา

Related posts