ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์/เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์/เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนกว่า 900,000 บาท

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์/เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์/เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนกว่า 900,000 บาท

วันนี้ (15 ส.ค.62) ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานมอบทุนการศึกษาของเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยแพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ภายในงานได้มีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆในจังหวัดฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ กล่าวว่า การศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดในการสร้างความเจริญ ความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาต่าง ๆในสังคม การศึกษาเป็นกุญแจที่ทำให้คนประสบความสำเร็จดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เหล่ากาชาดจังหวัดเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของเยาวชน จึงได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาขึ้น โดยมีเยาวชนเข้ารับทุนการศึกษาในวันนี้ จำนวน 650 ทุน ประกอบด้วย ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 300 ทุนๆละ 1,000บาท ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 200 ทุนๆละ 1,500 บาท ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 150 ทุนๆละ 2,000บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 900,000 บาท

ขอบคุณภาพข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดชา   อุ่นขาว   ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา   อุ่นขาว   รายงานข่าว

Related posts