ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์/เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์/เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ที่ให้การสนับสนุนเครื่องตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ให้กับ ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์/เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์/เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ที่ให้การสนับสนุนเครื่องตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ให้กับ ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ พ.อ.อ. สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นตัวแทน มอบเครื่องตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ให้กับ ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พ.ต.ท. สุทัศน์ แดงประดับ สารวัตรสืบสวน สภ.พระนครศรีอยุธยา และ ร.ต.ท. สงบ บุญแถม รองสารวัตรสืบสวน และ ร.ต.ท พงค์ณัฐไชย นาควิสูตร รองสารวัตรสืบสวน

เป็นตัวแทนรับมอบ และทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขอขอบคุณ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ที่ให้การ สนับสนุน มาโดยตลอด ซึ่งมีการประสานงานผ่าน นายสมชาย เอี่ยมเอิบ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ นางรัตนา เดชพันธุ์ หัวหน้างานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

เดชา    อุ่นขาว   ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวสออนไลน์”

เดชา    อุ่นขาว   รายงานข่าว

Related posts