ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์/เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์/จังหวัดพระนครศรีอยุธยามั่นใจพื้นที่เกษตรที่เป็นจุดเสี่ยงกว่า 800 ไร่ จะไม่ได้รับผลกระทบแน่นอน

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์/เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์/จังหวัดพระนครศรีอยุธยามั่นใจพื้นที่เกษตรที่เป็นจุดเสี่ยงกว่า 800 ไร่ จะไม่ได้รับผลกระทบแน่นอน

วันนี้ (16 ส.ค.62) ที่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและเกษตรกร
นายวีระชัย นาคมาศ กล่าวว่า จากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบว่า สถานการณ์น้ำใน 4 เขื่อนหลักยังคงมีปริมาณน้ำน้อยกว่าปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 30 ซึ่งต้องติดตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาอีกครั้งในช่วง

ปลายเดือนสิงหาคม-ปลายเดือนกันยายน ว่าจะมีพายุเข้ามาอีก 2 ลูกหรือไม่ เพราะอาจสามารถบรรเทาไปได้ในระดับหนึ่ง ถึงแม้ชลประทานจะนำรถบรรทุกน้ำเข้าช่วยเหลือด้านการเกษตรกว่า 4,000 ไร่ก่อนหน้านี้ก็ตาม รวมถึงพื้นที่เกษตรจุดเสี่ยงอีกกว่า 800 ไร่จะไม่ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน พร้อมกันนี้ ได้มีการเฝ้าระวังน้ำในคลองระพีพัฒน์ต่อเนื่องเช่นกัน เนื่องจากขณะนี้น้ำมีระดับต่ำกว่าตลิ่ง 1.50 เมตรแล้วอาจส่งผลต่อการพังทลายของตลิ่งได้ ดังนั้น จึงขอให้พี่น้องเกษตรกรหากจะสูบน้ำให้แจ้งกับชลประทานด้วย ขณะเดียวกันมีหลายหน่วยงาน เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล ท้องถิ่น และการประปาส่วนภูมิภาคได้เตรียมเข้าไปสนับสนุนน้ำดื่ม และเครื่องสูบน้ำหากมีการร้องขอมา อย่างไรก็ตามจากนี้ไปชลประทานมีแผนจะรับน้ำเข้าทุ่งทั้ง 7 ทุ่ง ตั้งแต่กลางเดือนกันยายนนี้ ซึ่งต้องดูสถานการณ์อีกครั้ง

ขอบคุณภาพข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดชา   อุ่นขาว    ผู้ดูแลเว็บไซด์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา   อุ่นขาว    รายงาน

Related posts