ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ สมาคมชาวปักษ์ใต้พระนครศรีอยุธยา จัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2562 ในวันที่ 28 ก.ย.2562 ณ วัดอินทาราม (09.00 น.) อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา


ทางสมาคมชาวปักษ์ใต้จังหวัดพระนครศรีอยุุธยา ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯโดย นายสมชาย รัตนพันธ์ นายกสมาคมฯ คณะกรรมการ พร้อมที่ปรึกษาและสมาชิกชาวใต้ทุกท่าน ได้ร่วมประชุมและได้มติในที่ประชุม เสนอจัดให้มีการงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2562 ในวันที่ 28 ก.ย.2562 ณ วัดอินทาราม (09.00 น.) อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา โดยกำหนดในวันที่ 27 กันยายน 2562 เริ่มเวลา 16.00 น.เป็นต้นไป มีการจัดงานฉลองหมุรับ และมีการจัดแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุญสารทเดือนสิบครั้งที่ 4 เริ่มเวลา 16.00 น.เป็นต้นไป ณ. สนามฟุตบอลศิวัช เลียบคลองเปรมประชา อ.บางปะอิน จ.อยุธยา


ด.ต.สิโรตม์ เศียรอุ่น ประธานการจัดงาน แจ้งถึงสมาชิกท่านใดมีความประสงค์จองหมุรับ ขอเชิญแจ้งความจำนงค์ได้ครับ และสมาชิกท่านใดมีความประสงค์โอนเงินค่าหมรับ โอนเข้าบัญชีคุณพิมพ์ลดา เจริญโรจน์กุลนาถ เลขบัญชี 498-2-484877 ธ.กสิกร ( จองหมุรับติดต่อคุณนก 098-3269291 ) จึงขอแจ้งสมาชิกชาวใต้ทุกท่านร่วมงานประเพณีสารทเดือนสิบกันพร้อมเพรียง และสมาชิกชาวใต้ท่านใดที่ต้องการจองหมุรับให้แจ้งรายชื่อมาได้น่ะครับ (หมรับละ 1,000 บาท)

เดชา    อุ่นขาว   ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา   อุ่นขาว    รายงานข่าว

 

Related posts