ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์/เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์๑องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งติดตั้งชุดอุปกรณ์การผลิตน้ำดื่ม ด้วยระบบ Reverse Osmosis (RO) ในอัตราการผลิต 500ลิตร/1ชั่วโมง จำนวน 2 คัน

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์/เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์๑องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งติดตั้งชุดอุปกรณ์การผลิตน้ำดื่ม ด้วยระบบ Reverse Osmosis (RO) ในอัตราการผลิต 500ลิตร/1ชั่วโมง จำนวน 2 คัน

 นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สั่งการ ให้ ฝ่ายป้องกันฯ กองช่าง รีบลงพื้นที่ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจ.อุบลราชธานี โดยนำรถยนต์ 6 ล้อ ติดตั้งชุดอุปกรณ์การผลิตน้ำดื่ม ด้วยระบบ Reverse Osmosis (RO) ในอัตราการผลิต 500ลิตร/1ชั่วโมง จำนวน 2 คัน พร้อมกำลังคนอีก 9 คน ลงพื้นที่เพื่อแจกจ่ายน้ำดื่ม

ให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามบ้านเรือนและศูนย์อพยพต่างๆ ในจังหวัด พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

เดชา    อุ่นขาว    ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา – สุจินดา    อุ่นขาว    รายงานข่าวจากอยุธยา

Related posts