ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์/เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์/เทศบาลเมืองลำตาเสาจัดโครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๒

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์/เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์/เทศบาลเมืองลำตาเสาจัดโครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายกสมศรี พันธ์เจริญวรกุล นายกเทศมนตรีเมืองลำตาเสาเข้าร่วมโครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๒ (ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ กันยายน ๒๕๖๒)

โดยมีรองนายกฯ ผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้สูงอายุ และผู้พิการ หมู่ที่ ๕,๖,๗,๙,๑๐ ลำตาเสา และหมู่ที่ ๕ ต.บ่อตาโล่ เข้าร่วมโครงการฯ ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองลำตาเสา

ขอบคุณภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองลำตาเสา

เดชา    อุ่นขาว    ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา – สุจินดา   อุ่นขาว    รายงานข่าว

 

 

 

Related posts