นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายอำเภอบางปะอิน ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้จำเป็นพร้อมเงิน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่ 23/1 หมู่ที่ 3 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายอำเภอบางปะอิน ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้จำเป็นพร้อมเงิน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่ 23/1 หมู่ที่ 3 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

นายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน ,นางสรัญญา เพชรยวน สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,คณะกรรมการสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางปะอิน ลงพื้นที่ร่วมกับนางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,คณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,นายเฉลิมชัย มีสมทรัพย์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลคลองจิก ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลคลองจิก ,เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน พร้อมด้วย บริษัทที่ดิน บางปะอิน จำกัด ,บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ,ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบความเสียหายและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้จำเป็นพร้อมเงิน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่ 23/1 หมู่ที่ 3 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
ลักษณะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว ยกพื้นสูง ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลัง แก่นางสาย จุ้ยอ่างทอง อายุ 70 ปี ซึ่งได้รับบาดเจ็บและเป็นเจ้าของบ้านที่ได้รับความเสียหาย โดยพักอาศัยอยู่ร่วมกับลูกหลานภายในบ้านหลังดังกล่าวจำนวน 9 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้าน

เดชา   อุ่นขาว    ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา   อุ่นขาว    รายงานจากอยุธยา

Related posts