ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ หอการค้าจังหวัดอยุธยาจัดกิจกรรม “Ayutthaya RUN RUN” Fun with History ส่งเสริมการท่องเที่ยวและปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านคอร์รัปชัน

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ หอการค้าจังหวัดอยุธยาจัดกิจกรรม “Ayutthaya RUN RUN” Fun with History ส่งเสริมการท่องเที่ยวและปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านคอร์รัปชัน

เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังเก่า นายศุกร์วิบูล ปิ่นนิกร ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “Ayutthaya RUN RUN” Fun with History วิ่งต้านโกง ที่หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC Ayutthaya ได้จัดกิจกรรมขึ้นเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ โดยในปีนี้หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC Ayutthaya

ได้จัดงานวิ่ง โดยเปลี่ยนชื่อจากงานวิ่ง ต้าน โกง มาเป็นงานวิ่ง “Ayutthaya Run Run” ภายใต้แนวคิด “Fun With History” ถือเป็นกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่นที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม กระตุ้นกิจกรรมการท่องเที่ยวและการบริการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการแข่งขันในครั้งนี้ ใช้เส้นทางรอบเกาะเมืองอุทยานประวัติศาสตร์

แบ่งออกเป็น 3 ระยะทาง ได้แก่ ระยะ 6 กิโลเมตร ระยะ 10 กิโลเมตรและระยะ 21 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางนักวิ่งจะได้สัมผัสเส้นทางประวัติศาสตร์ และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,500 คน รายได้ส่วนหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่าย จะมอบให้โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เพื่อสมทบทุนการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ต่อไป
.
ขอบคุณภาพและข่าวจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดชา   อุ่นขาว    ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

เดชา –  สุจินดา   อุ่นขาว   รานงานจากอยุธยา

Related posts