ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ “เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์””สภท.54ปี” จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดย “นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม” มอบหมายให้ นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงวัฒนธรรม มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และบรรยายพิเศษ…

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ “เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์””สภท.54ปี” จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดย “นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม” มอบหมายให้ นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงวัฒนธรรม มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และบรรยายพิเศษ…

วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562 “สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคประเทศไทย (สภท.) ในโอกาสครบรอบปีที่ 54 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เชิ้งสะพานซังฮี้ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “วัฒนธรรมไทยก้าวไกลถึงต่างแดน” โดยมีคณะกรรมการบริหาร-ที่ปรึกษา และสมาชิกสมาคมฯ พร้อมทั้งท่านผู้มีเกียรติร่วมให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังในการบรรยายในครั้งนี้

โดย นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ได้กล่าวแสดงความยินดี ที่สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยสามารถยืนหยัดมาได้ถึง 54 ปี และขอชื่นชมท่านนายกสมาคม นายอนันต์ นิลมานนท์ และคณะกรรมการบริหารสมาคม ที่สามารถบริหารและดำเนินงานของสมาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องยาวนาน ทั้งยังให้กำลังใจทีมงานสื่อภูมิภาค ให้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข พร้อมขอความร่วมมือพี่น้องสื่อส่วนภูมิภาคร่วมเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสาร นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรมสู่ภาคประชาชน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมของชุมชน และกระทรวงวัฒนธรรมยังเน้นการสร้างเสริมวัฒนธรรมไทยให้แข็งแกร่ง ตั้งแต่ระดับชุมชน อำเภอ จังหวัด และระดับประเทศชาติ จนนำไปสู่การยอมรับในระดับสากล ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในต่างประเทศ พร้อมทิ้งท้ายด้วยว่าหลังจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมจะมุ่งดำเนินงานวัฒนธรรมในเชิงรุก เพื่อนำไปสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้ทุกมิติทางวัฒนธรรมมีความทันสมัย ก้าวไกล และสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยในชาติไทย

ต่อจากนั้นได้เยี่ยมชม บูทประชาสัมพันธ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บูธประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.), และบูธประชาสัมพันธ์บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด

ซึ่งได้รับความสนใจจาก นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ พร้อมคณะและผู้ติดตามเป็นอย่างมาก และยังแจ้งให้เจ้าหน้าที่บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด ที่มาร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ ให้ประสานงานไปยังผู้ดูแล ปากคลองตลาด 2 พรานนก -พุทธมณฑลสาย 4 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ และตลาดสดอีกแห่ง ในจังหวัดนครสวรรค์ ให้ติดต่อประสานงานเรื่องเครื่องกำจัดขยะ ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดจำนวนขยะ และยังสามารถนำสิ่งของที่เหลือใช้ มาแปรเป็นพลังงานทดแทน กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อีกทางหนึ่ง และช่วยรัฐกำจัดขยะเน่าเหม็นล้นเมืองอีกด้วย…

เดชา   อุ่นขาว    ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา   อุ่นขาว    รายงาน

Related posts