ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์/เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์/ผู้การอยุธยาเป็นประธานพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ก่อนการจัดการประชุมผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 35

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์/เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์/ผู้การอยุธยาเป็นประธานพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ก่อนการจัดการประชุมผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 35

เมื่อเวลา 15.30 น. พล.ต.ต.สุศักดิ์ ปรักกมะกุล (ปะ-รัก-กะ-มะ-กุน) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ก่อนการจัดการประชุมผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 35 ที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครและมูลนิธิต่างๆในพื้นที่รวมจำนวน 560 นาย ยานพาหนะ ประกอบด้วย รถยนต์ จำนวน 55 คันรถจักรยานยนต์ จำนวน 50 คันเข้าร่วมในการปล่อยแถวในครั้งนี้

ด้วยระหว่างวันที่ 31 ต.ค-4 พ.ย.2562 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 35 ณ อาคารฟอรั่ม เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมีผู้นำประเทศรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่อาวุโส และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศคู่เจรจา
หลายประเทศเข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ตลอดจน ระงับยับยั้งเหตุการณ์ร้ายแรงในช่วงการประชุม

ผู้นำอาเซียน ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดทำแผนและมาตรการในการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 บนพื้นฐานการคำนึงถึงความสอดคล้อง เหมาะสมกับสถานการณ์
และพื้นที่ มีเป้าประสงค์มุ่งเน้นการจับกุมอาวุธปืนอาวุธสงคราม วัตถุระเบิดยาเสพติด และบุคคลตามหมายจับโดยมีการบูรณาการร่วมกับภาคประชาชนส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคค ได้สั่งการให้หน่วยปฏิบัติระดมกวาดล้าง
อาชญากรรม ระหว่างวันที่ 10-30 ต.ค. 2562 (รวม 21 วัน) โดยมีกำลังพล และยานพาหนะเข้าร่วมปฏิบัติการในการระดมกวาดล้างอาชญากรรม

เดชา    อุ่นขาว    ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา    อุ่นขาว   รายงาน

Related posts