ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์/เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์/ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนดนตรียามาฮ่า จัดนิทรรศการ “คิดถึงคนบนฟ้า” ระหว่างวันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2562

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์/เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์/ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนดนตรียามาฮ่า จัดนิทรรศการ “คิดถึงคนบนฟ้า”

ระหว่างวันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2562 ณ ชั้น 2 หน้า Food Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ทรงมอบให้ชาวไทยเพื่อให้ชาวไทยได้ตระหนักและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้รวบรวมผลงานนิทรรศการที่เกี่ยวกับพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 พร้อมจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะบนถุงผ้า “คิดถึงคนบนฟ้า” นอกจากนี้ ภายในงานมีการฉายภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ, การแสดงดนตรี และวาดภาพอีกด้วย

เดชา   อุ่นขาว   ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา – สุจินดา   อุ่นขาว    รายงาน

Related posts