เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์/ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์/พสกนิกรชาวพระนครศรีอยุธยา ร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์/ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์/พสกนิกรชาวพระนครศรีอยุธยา ร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

ค่ำวันนี้ (13 ต.ค. 62) เวลา 19.30น. ที่ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


นำข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาด พ่อค้า และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2562

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่า นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักต่างประจักษ์ชัดแจ้งในพระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงทุ่มเทพระวรกาย และพระสติปัญญาคิดค้นโครงการในพระราชดำริหลายพันโครงการอันเป็นประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ได้แก่โครงการพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ณ ทุ่งมะขามหย่อง เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรที่ถูกน้ำท่วม และเพื่อเป็นการเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้งอีกทางหนึ่งด้วย และนำน้ำที่ได้เก็บกักไว้ในสระให้เกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ตามแนวพระราชดำริด้านการเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้ง โดยส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรใน 4 โครงการ คือ 1.โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวนาปรัง 2.โครงการปลูกพืชอายุสั้นและไม้ผล 3.โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลา และ 4.โครงการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน

จากนั้น ได้จุดเทียนส่งต่อให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน พร้อมกับยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที ร่วมรับชมสารคดีประกอบเพลง “รำลึก ร.9” และ “จากสวรรค์” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทย

ขอบคุณภาพข่าวจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดชา    อุ่นขาว     รายงาน

Related posts