เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์/ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์/พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เผยว่าช่วงหยุดชดเชย 3 วันและใช้มาตรการชิมช้อปใช้ มีเงินสะพัดในจังหวัดหลายพันล้านบาท

เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์/ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์/พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เผยว่าช่วงหยุดชดเชย 3 วันและใช้มาตรการชิมช้อปใช้ มีเงินสะพัดในจังหวัดหลายพันล้านบาท


นายธีรวุฒิ คล้ายเคลื่อน พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ในช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งตรงกับวันออกพรรษาและมีวันหยุดชดเชย ทำให้มีประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างคับคั่ง โดยมาทำบุญเนื่องในเทศกาลออกพรรษา รวมทั้งพักผ่อนและจับจ่ายใช้สอยตามร้านอาหารต่าง ๆ ทำให้การจราจรในเขตเกาะเมืองเทศบาลพระนครศรีอยุธยาหนาแน่นตลอดทั้งวัน ซึ่งสามารถประมาณการได้ว่าเกิดการจับจ่ายใช้สอยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวนมากและเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาใช้มาตรการชิมช้อปใช้เสริมกับการจับจ่ายใช้สอยตามปกติด้วย จากการประมาณการมีเงินสะพัดเกิดขึ้นในจังหวัดหลายพันล้านบาท

ขอบคุณภาพข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดชา    อุ่นขาว    รายงาน

Related posts