เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์/ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์/ครูบาอริยชาติ ได้โปรดเมตตาเจิมป้ายสมาคม สททท.

เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์/ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์/ครูบาอริยชาติ ได้โปรดเมตตาเจิมป้ายสมาคม สททท.

พระภาวนารัตนญาณ (วิ) ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ได้โปรดเมตตาเจิมป้าย “สมาคมเทวาลัยองค์เทพประทานพร (สททท.)” เพื่อเป็นสิริมงคล และให้พรให้สมาคมฯ ผู้บริหารสมาคม และสมาชิกสมาคมทุกท่าน เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและอยู่เย็นเป็นสุข

โดยมี นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคม สททท. พร้อมด้วย อาจารย์มังกร พันเศียร ประธานฝ่ายพิธีกรรม สมาคม สททท., นายธวัชชัย เฟื่องอนันต์ อุปนายก สมาคม สททท., พ.ต.อ.นพดล นิลมานนท์ อดีตรอง ผบก.ปส.3-คุณ ชญาทิปภา นิลมานนท์ ( ภริยา ) และ คุณวรัชยา วงษ์ธัญญะ (คุณบัว) เหรัญญิกสมาคม สททท. ร่วมในพิธีด้วย
#สมาคมเทวาลัยองค์เทพประทานพร ( สททท.)
ขอบคุณภาพข่าว ธวัชชัย เฟื่องอนันต์

เดชา    อุ่นขาว   รายงาน

Related posts