เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์/ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทัยเหตุการณ์/ชมรมศิษย์เก่าศิลปะมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค “ศิลปกรรมร่วมสมัยกลุ่มอยุธยา ครั้งที่ 10”

เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์/ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทัยเหตุการณ์/ชมรมศิษย์เก่าศิลปะมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค “ศิลปกรรมร่วมสมัยกลุ่มอยุธยา ครั้งที่ 10”

ชมรมศิษย์เก่าศิลปะมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ขอเชิญชมงาน “ศิลปกรรมร่วมสมัยกลุ่มอยุธยา ครั้งที่ 10 : AYUTTHAYA CONTEMPORARY ART 10th”

ในวันที่ 19 – 27 ตุลาคม 2562 ชั้น 2 หน้า Food Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

พิธีเปิด..โดย ดร.สุชาติ วงษ์ทอง ศิลปินแห่งอาเซียน วันที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น.

เพิ่มเติม : http://www.ayutthayacitypark.com/activity_detail.php?id=1171

เดชา – สุจินดา    อุ่นขาว     รายงาน

Related posts