เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์/ข่าวสาร สร้าวสรรค์ ทันเหตุการณ์/ชมรมศิษย์เก่าศิลปะมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดงาน “ศิลปกรรมร่วมสมัยกลุ่มอยุธยา ครั้งที่ 10 : AYUTTHAYA CONTEMPORARY ART 10th” ระหว่างวันที่ 19 – 27 ตุลาคม 2562 ชั้น 2 หน้า Food Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์/ข่าวสาร สร้าวสรรค์ ทันเหตุการณ์/ชมรมศิษย์เก่าศิลปะมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดงาน “ศิลปกรรมร่วมสมัยกลุ่มอยุธยา ครั้งที่ 10 : AYUTTHAYA CONTEMPORARY ART 10th” ระหว่างวันที่ 19 – 27 ตุลาคม 2562 ชั้น 2 หน้า Food Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

ชมรมศิษย์เก่าศิลปะมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดงาน “ศิลปกรรมร่วมสมัยกลุ่มอยุธยา ครั้งที่ 10 : AYUTTHAYA CONTEMPORARY ART 10th” ระหว่างวันที่ 19 – 27 ตุลาคม 2562 ชั้น 2 หน้า Food Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค โดยมี คุณสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คุณนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.สุชาติ วงษ์ทอง ศิลปินแห่งอาเซียน พร้อมด้วย คุณวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ศิลปินและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเปิดงาน

นายสิรภพ ทองอร่าม ประธานชมรมศิษย์เก่าศิลปะมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2525 การแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยกลุ่มอยุธยาได้เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรก จวบจนถึงครั้งที่ 10 ระยะเวลายาวนานร่วม 37 ปี เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีใจรักงาาศิลปะ ได้นำการพัฒนาการของตนเอง มาถ่ายทอดเรื่องราวซึ่งมีพัฒนาการจัดงานที่ดีขึ้นเป็นลำดับ ทั้งจำนวนศิลปินที่เข้าร่วมแสดงผลงาน คุณภาพของผลงาน และเอกลักษณ์ที่มีความหลากหลาย ทั้งในแง่คิด ตลอดจนวิธีการนำเสนอด้วยการใช้สื่อวัสดุที่อิสระของศิลปิน ที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ชมในแง่การศึกษา และอรรถรสในการชื่นชมผลงาน

บนเส้นทางการนำเสนอรูปแบบทางศิลปะของ “ศิลปินกลุ่มอยุธยา” ถึงแม้จะไม่ต่อเนื่องเพราะด้วยความเหมาะสมหลายประการ โดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณ ซึ่งแต่ละครั้งใช้ประมาณเป็นจำนวนมาก แต่ยังได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่หลายท่านที่เห็นถึงความสำคัญของศิลปะอย่างแท้จริง จึงเกิดการจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่ 10 แล้ว มีศิลปินเข้าร่วมแสดงผลงาน 70 ท่าน ผลงานศิลปะจำนวน 143 ชิ้นงาน

โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และดร.สุชาติ วงษ์ทอง ศิลปินแห่งอาเซียน ที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานครั้งนี้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์ ทวีกาญจน์, อาจารย์สมาน คลังจัตุรัส และคุณวิทยา บูรณศิริ ที่มาพูดคุยให้ข้อคิดบางประการทางศิลปะในพิธีเปิดฯ รวมทั้ง ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คที่อนุคราะห์ให้ใช้สถานที่ในการจัดงานๆ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด คาดว่าการแสดงผลงานศิลปะครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและทดแทนส่วนที่ขาดหายของความรู้สึกดีๆ ที่ยุคนี้ให้กลับคืนมาได้อีกครั้ง

เดชา – สุจินดา   อุ่นขาว    รายงาน

 

 

Related posts