#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับประทานรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ด้านส่งเสริมวัฒนธรรมดีเด่น ให้กับละครวิทยุอิงประวัติศาสตร์ “เล่าขานตำนานวีรชน” ครั้งที่7 ประจำปี2562

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับประทานรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ด้านส่งเสริมวัฒนธรรมดีเด่น ให้กับละครวิทยุอิงประวัติศาสตร์ “เล่าขานตำนานวีรชน” ครั้งที่7 ประจำปี2562

นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับประทานรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ด้านส่งเสริมวัฒนธรรมดีเด่น ให้กับละครวิทยุอิงประวัติศาสตร์ “เล่าขานตำนานวีรชน” ครั้งที่7 ประจำปี2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ

เดชา    อุ่นขาว    รายงาน

Related posts