#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ #อยุธยาซิตี้พาร์ค..รวมใจให้ชีวิตเปิดรับบริจาคโลหิต เติมเต็มความต้องการกลุ่มโลหิตที่อยู่ในภาวะขาดแคลน และบริจาคดวงตา-อวัยวะ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ #อยุธยาซิตี้พาร์ค..รวมใจให้ชีวิตเปิดรับบริจาคโลหิต เติมเต็มความต้องการกลุ่มโลหิตที่อยู่ในภาวะขาดแคลน และบริจาคดวงตา-อวัยวะ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

เสาร์ที่ 9 พ.ย.นี้ อยุธยาซิตี้พาร์ค..รวมใจให้ชีวิต
ประจำเดือน พฤศจิกายน

เปิดรับบริจาคโลหิต เติมเต็มความต้องการกลุ่มโลหิตที่อยู่ในภาวะขาดแคลน และบริจาคดวงตา-อวัยวะ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ตั้งแต่ 10.00 – 14.00 น.
ชั้น 2 หน้า Food Park
ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

http://www.ayutthayacitypark.com/activity_detail.php?id=1182

#เดชา – สุจินดา   อุ่นขาว   รายงาน

Related posts